WO I

1920 Bouwovertreding in Westende

De wederbouw van de kust na de Eerste Wereldoorlog werd toevertrouwd aan het hoogcommissariaat voor de wederopbouw van de Kuststreek. Deze instelling verleende ondermeer de bouwvergunningen in plaats van de gemeentebesturen van de getroffen gemeenten.De hoogcommissaris voor de wederopbouw was aanvankelijk de Gentenaar Emile Coppieters, aannemer van openbare werken, onder andere van werken in de… read more »

Leffingse geitenkwekers na WO I

Kort na de eeuwwende 1900 kwamen de mensen, mede door de opkomst van de uiteraard sociaalbewogen socialistische partij, tot het besef dat de werkende mensen ook wel recht hadden op een menswaardig bestaan. Geleidelijk aan verbeterden de werkomstandigheden door betere reglementering van de werkuren: in 1909 werd de arbeidsduur beperkt tot 9 uur per dag;… read more »

Sidebar