Westende

1920 Bouwovertreding in Westende

De wederbouw van de kust na de Eerste Wereldoorlog werd toevertrouwd aan het hoogcommissariaat voor de wederopbouw van de Kuststreek. Deze instelling verleende ondermeer de bouwvergunningen in plaats van de gemeentebesturen van de getroffen gemeenten.De hoogcommissaris voor de wederopbouw was aanvankelijk de Gentenaar Emile Coppieters, aannemer van openbare werken, onder andere van werken in de… read more »

Roger Pieters

Roger Pieters werd geboren in Halle op 14 oktober 1922. Hij woont in de Weststraat 80 in Westende. Al vroeg week de familie (vader was rijkswachter) uit naar West­ Vlaanderen. Roger Pieters studeerde aan de Rijksnormaalschool in Blankenberge en werd in 1946 onderwijzer aan de Rijksmiddelbare school van Nieuwpoort. Eerste publicaties Publiceren was er in… read more »

Familie Coopman, kolenhandelaars

De Heidestraat, aan ’t uiteinde van Westende, met uitzicht, richting Slijpe, over de weidse vlakte, onderbroken door de massieve bunkers van de “Bamburg batterij”(1). Aan de overkant van de straat, een door een troep vredig grazende ezels bewoonde weide, die je met luid “i.a” begroeten. Een wat ouder huis, een oprit, een hangar met daarachter een… read more »

IJslandvaarders van Westende en Lombardsijde

Pol Corteel, de laatste IJslandvaarder uit Westende voer acht keer mee naar IJsland. Hij voer nog naar het geheimzinnige eiland op een bootje met zeilen en masten die soms door de stormen afgeknakt werden alsof het luciferstokjes waren. Zes maanden waren ze weg van huis en als ze terug thuiskwamen met de kabeljauw die ze… read more »

Sidebar