Pieter Maenhout

1786 Diefstal in Leffinge

De derde zondagmorgen van september, Leffingekermis dus, van het jaar 1786 stond  het dorp in rep en roer. Bij Philip Oudaert, een ingezetene van op de ‘platse’, was er  de nacht voordien een inbraak gepleegd en de inbrekers konden ongezien met de  buit ontsnappen. Niemand hoorde of zag iets en van aangehouden personen was in… read more »

Sidebar