Leffinge

Pater Joris Aimo Hosten

Sinds enkele jaren schreef pater Joris Hosten zeer regelmatig een bijdrage voor ons tijdschrift. Het zijn boeiende biografieën van Leffingse missionarissen. Zijn sappig taalgebruik maakte zijn artikels nog boeiender, maar vooral diepmenselijk. Ons eerste telefonisch contact zal nog lang in mijn geheugen blijven. Hij vroeg mij of hij mocht vertellen over de oude Leffingse missionarissen…. read more »

Piloten Coppens, De Montigny en Jamar

Reeds van in de 18de eeuw wordt er gewag gemaakt van het gebruik van ballons ter waarneming van de vijandelijke troepenbewegingen en om het vuur van de artillerie te leiden. Het is er dus niet vreemd aan dat tijdens de Eerste Wereldoorlog aan beide kanten van het front ballons worden ingezet. Zo hebben de Belgen… read more »

Zuster Maria-Magda Alma Hosten

Zij werd geboren te Leffinge op 16 september 1909, als derde kind en tweede  dochter van het echtpaar Jozef Hosten – Eugenie Devriendt. Na haar werden er in het gezin nog zes kinderen geboren, negen dus in totaal, waarvan er acht  volwassen werden en eentje stierf aan de “mazelen”, als baby van dertien maand. In… read more »

Leffingse priesters

De vroegere benaming Latfinga (Latfve of Letfve of Litfve is een Fries getinte  voornaam van de eerste uitbater; -inge betekent ‘weide(n)’ ); het latere Leffinge met  patroniem O.L.Vrouw werd vermoedelijk opgeicht omstreeks 800. De eerste  vermelding in een pauselijke bulle dateert van 988.   1 Joannes 1330-1331 2 Andreas 1330-1331 3 De Vos Jan 1391-1410… read more »

Leffingse geitenkwekers na WO I

Kort na de eeuwwende 1900 kwamen de mensen, mede door de opkomst van de uiteraard sociaalbewogen socialistische partij, tot het besef dat de werkende mensen ook wel recht hadden op een menswaardig bestaan. Geleidelijk aan verbeterden de werkomstandigheden door betere reglementering van de werkuren: in 1909 werd de arbeidsduur beperkt tot 9 uur per dag;… read more »

Jef Boerjan en de militaire loting

Ouderen hebben de militieloting gekend, waar bij jongemannen van 19- 20 jaar door lottrekking aangeduid werden om gedurende drie jaar soldaat te zijn. Het is klaarblijkelijk dat niemand daar gelukkig mee was. Immers, er waren veel arme mensen, waarvan de zoon kostwinner was. Op een bepaal de dag moest de opgeroepene zich melden op een… read more »

Georges Rodts

Toen op één januari 1977 Middelkerke uitbreidde tot de fusiegemeente Middelkerke tekenden vele kleine gemeenten, bij deze laatste  gemeentefusie, hun doodsvonnis. België werd gereduceerd tot 596 gemeentes,  bepaald door de wet van 30 december 1975. Ook voor Leffinge luidde toen de  doodsklok en het werd na honderden jaren zelfstandigheid een deel van Middelkerke. De laatste… read more »

Fernand Bourlet

In 1906 verscheen bij de “Impremerie Centrale” – Albert Bouchery- te Oostende, het boek “Notre Mer du Nord” van de auteur Fernand Bourlet. Op de bladzijden 240 en 241 van de 300 blz. tellende gedichtenbundel beschreven in het Frans, staat een gedicht gewijd aan Leffinge : “LEFFINGUE” (paysage). Deze bombastisch geschreven gedichten (ruim 180) moeten… read more »

De broers Devriendt

Die twee Broeders en broers vormden een zo innig broederpaar dat het bijna een belediging voor hen zou zijn ze van mekaar te scheiden. Ze waren zonen van Laurent Devriendt-Vanhoeteghem, die een broer was van mijn grootvader langs moederszijde, Philip Jacob (in de wandeling Pieter) Devriendt-Faict, en dus  kozijnen van mijn moeder Eugenie Devriendt (echtgenote… read more »

Clement Dekien

Clement Dekien zag het levenslicht op 4 oktober 1923. Moeder Maria Snelders was afkomstig uit het Antwerpse, vader Henri was van Raversijde. Met zijn 2 broers,  Armand en Louis en 2 zussen, Henriëtte en Josepha woonde hij als kind in een conciërgehuisje in de Duinenweg, achter de Zeedijkvilla’s. Vader was de huisbewaarder van “Villa Rose”…. read more »

Sidebar