Jef Boerjan

Jef Boerjan en de militaire loting

Ouderen hebben de militieloting gekend, waar bij jongemannen van 19- 20 jaar door lottrekking aangeduid werden om gedurende drie jaar soldaat te zijn. Het is klaarblijkelijk dat niemand daar gelukkig mee was. Immers, er waren veel arme mensen, waarvan de zoon kostwinner was. Op een bepaal de dag moest de opgeroepene zich melden op een… read more »

Sidebar