Georges Rodts

Georges Rodts

Toen op één januari 1977 Middelkerke uitbreidde tot de fusiegemeente Middelkerke tekenden vele kleine gemeenten, bij deze laatste  gemeentefusie, hun doodsvonnis. België werd gereduceerd tot 596 gemeentes,  bepaald door de wet van 30 december 1975. Ook voor Leffinge luidde toen de  doodsklok en het werd na honderden jaren zelfstandigheid een deel van Middelkerke. De laatste… read more »

Sidebar