geiten

Leffingse geitenkwekers na WO I

Kort na de eeuwwende 1900 kwamen de mensen, mede door de opkomst van de uiteraard sociaalbewogen socialistische partij, tot het besef dat de werkende mensen ook wel recht hadden op een menswaardig bestaan. Geleidelijk aan verbeterden de werkomstandigheden door betere reglementering van de werkuren: in 1909 werd de arbeidsduur beperkt tot 9 uur per dag;… read more »

Sidebar