gedicht

Fernand Bourlet

In 1906 verscheen bij de “Impremerie Centrale” – Albert Bouchery- te Oostende, het boek “Notre Mer du Nord” van de auteur Fernand Bourlet. Op de bladzijden 240 en 241 van de 300 blz. tellende gedichtenbundel beschreven in het Frans, staat een gedicht gewijd aan Leffinge : “LEFFINGUE” (paysage). Deze bombastisch geschreven gedichten (ruim 180) moeten… read more »

Sidebar