Prins Karel

Prins Karel Théodore Henri Antoine Meinrad van België droeg de titel van Graaf van Vlaanderen. Titel, waarop hij trots was. Omdat hij overtuigd was dat een graaf tussen zijn volk moet resideren, koos hij voor Raversijde, een gehucht van Middelkerke. Bovendien was hij op die manier veel onafhankelijker van zijn familie, want zijn domein in Raversijde was zijn persoonlijke eigendom.

De prins tussen het volk

De prins bewoog zich graag tussen het volk(1). Toch voelde hij zich verheven boven de gewone mens, net zoals veel adellijken. Hoewel hij niet op protocol gesteld was, stond hij er wel op dat iedereen hem aansprak met ‘monseigneur’.

Bij de eerste ontmoetingen met de Raversijdenaars kwam de prins veeleer terughoudend over, als iemand met een gesloten karakter. Maar eenmaal het ijs gebroken was ,werd hij vriendelijk en welwillend, en als de gelegenheid zich voordeed zelfs gezellig en humoristisch. De grappenmaker die hij eigenlijk in zich had, kwam dan boven.

Prins Karel en zijn ommegang met het personeel

Met het personeel had Prins Karel een andere band. Normaal ging hij beleefd en vriendelijk met zijn bedienden en werknemers om. In de verbale contacten met hen stond hij erop dat er altijd Nederlands gesproken werd. Als er iets tegenviel, kon hij het bloed van onder de nagel halen. Het kon zelfs uitlopen tot een heuse scheldtirade, maar de dag nadien probeerde hij al te verzoenen op een hoofse, zeer zachte en beminnelijke manier. Zelfs het vleien was hem toen niet vreemd.

Bij sommige personeelsleden stond Prins Karel zeer dicht en besprak soms met hen zijn private aangelegenheden. Zo ook met de huisbewaarders Charles en Paula Baeckelandt. Midden 1960 tot einde september 1976, hetzij 17 jaar, waren ze bij de prins in dienst.

Madame Paula

Charles (°1934) als chauffeur, zijn vrouw Paula Demeulenaere (°1932) als conciërge, dienstbode en huishoudster.
Omdat de prinselijke voornaam de facto Charles (vertaald als Karel in ’t Nederlands) was, gaf de prins aan Charles Baeckelandt de naam Karel. In het bijzijn van anderen sprak hij hem aan met ‘mijnheer Karel’. Steeds en overal was het ‘madam Paula’.

De prins was zeer verlekkerd op de maaltijden die Paula hem voorschotelde. Hoewel hij maar een kleine eter was, waren haar spijzen zeer door hem gegeerd. Wanneer prins Karel buiten ging schilderen had hij meestal het gezelschap van zijn huisbewaarster.
Zij zorgde immers ook dan voor de noodzakelijke bevoorrading van de prins. Als prins Karel zich ’s avonds eenzaam voelde, werd Paula uitgenodigd om hem gezelschap te houden. De tijd werd met kaartspelen gedood, tot de monseigneur plots oordeelde dat het voor hem bedtijd was.

Prins Karel kon goed opschieten met Karel en Paula. Hij heeft zich verwaardigd om persoonlijk op visite te gaan bij de ouders van Paula in Zandvoorde en die van Karel in Koekelare. Nadien werden ze ook door de prins op zijn domein in Raversijde uitgenodigd. In feite was er een goede band met de huisbewaarders. Niet mis te verstaan weliswaar, want er moest altijd een afstand behouden blijven.

Toen hun zoon Philip in mei 1974 zijn plechtige communie deed, was er een groot familiefeest voorzien in de Lido (Kerkstraat 42 – thans postgebouw) te  Middelkerke. Prins Karel heeft samen met Paula Meursing, zijn gouvernante, vanaf de middag het hele feest bijgewoond. Ook zijn goeie vriend pastoor Joris Verbrugge van Raversijde was uitgenodigd. Met iedereen heeft de monseigneur een babbeltje gemaakt. Gezien de prinselijke interesse o.a. voor de handambachten kon hij bij sommigen uitvoerig en diepgaand hierover uitweiden. Deze meest eenvoudige mensen waren uiteraard meer dan tevreden over deze prinselijke belangstelling.

Over dat feest in de Lido is overigens een merkwaardige anekdote bekend. Zo was prins Karel zodanig verrast door de Agnes Sorelsoep op basis van kip, gerookte koeientong en paddenstoelen, dat hij vier keer soep dronk, waar de andere genodigden ook een voorgerecht, de hoofdschotel en een dessert aten.
Voetnoot
1. Prins Karel, Seigneur van Raversijde, blz. 82 – Michel Capon – The
House of Books.

Sidebar