Pater Joris Aimo Hosten

Sinds enkele jaren schreef pater Joris Hosten zeer regelmatig een bijdrage voor ons tijdschrift. Het zijn boeiende biografieën van Leffingse missionarissen. Zijn sappig taalgebruik maakte zijn artikels nog boeiender, maar vooral diepmenselijk.

Ons eerste telefonisch contact zal nog lang in mijn geheugen blijven. Hij vroeg mij of hij mocht vertellen over de oude Leffingse missionarissen. “… ‘k Ben wel oud en versleten, maar dit wil ik jullie nog meegeven.”

Steeds weer alludeerde hij op zijn  oud-zijn, maar vooral het naderende gevoel van afscheid nemen, kwam in onze gesprekken telkens weer boven. In één van zijn laatste brieven schreef hij : “… Hierbij stuur ik u nog een stukje waarover ik vroeger gewaagde, en daarmee denk ik dat u voor heel lange tijd… ja zelfs waarschijnlijk voor altijd van me af zijt.”

Op 20 juli 2000 overleed te Leuven Pater Joris Hosten. Hij was te Leffinge geboren op 1 december 1916 stammend uit een diep christelijk-Vlaamsvoelend gezin. Dat zijn  roeping Christus’ liefde was, betuigde hij in zijn professie in de dominicanenorde op 20 september 1936. Op 2 augustus 1942, in volle oorlogstijd , werd hij tot priester gewijd.
Volgende tekst op het eenvoudig opgesteld bidprentje getuigt van zijn verdere loopbaan, met de Heer :

” Zijn confraters en familieleden,
zijn oudstudenten van het dominicaans theologicum te Leuven
of in het Hoger Instituut voor Verpleegkunde aldaar,
de Voortreksters van de Machteldstam der Katholieke Vlaamse
Meisjesgidsen,
de gemeenschap rond de Sint-Dominicuskapel te Heverlee en
de groepen die aldaar – op Filosofenfontein – ter bezinning
kwamen,
de parochianen van Haacht-Station, van Ettelgem, en vooral van
Haringe,
de bewoners van het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg,
de toehoorders van zijn preken en
de lezers van zijn geschriften,
zij zullen allen de spanning hebben meegemaakt tussen de diepgravende
nauwgezetheid waarmee hij leer en leven
ontrafelde en het barmharig begrip dat hij toonde voor de
manke beleving daarvan;
zij zullen zich zijn beeldrijke, soms overtrokken voorstelling
van zaken herinneren, maar tevens de menselijke humor
waarmee hij alles weer leefbaar kon relativeren;… “

Korte tijd voor zijn overlijden zakte hij nog even af naar Leffinge. Hij bezocht er het  graf van zijn ouders en andere familieleden.

We wensen pater Joris Hosten te bedanken voor zijn artikelenreeks waarmee heel wat ongekende informatie voor de toekomst werd vastgelegd.

Sidebar