Welcome to Heemkring Graningate Middelkerke

Ko Deputter

De persoon hierboven afgebeeld, was mijn oom. Hij was de echtgenoot van tante Roze, moeders jongste zuster, geboren te Middelkerke op 29 mei 1862, en is er overleden op 8 maart 1946. Tante Roze was voordien al overleden. Hij was een brave man, zou geen vlieg kwaad gedaan hebben, maar van karakter was hij een… read more »

Jos Ingeghelram en de Gids der Badgasten

Het toerisme groeide in de twintigste eeuw vrij snel uit tot een algemeen aanvaard patroon en dat werd zo een belangrijk economisch product. Om dat te  slijten, heb je uiteraard publiciteit nodig en de meest bekende vorm van toeristische publiciteit is zonder enige twijfel de affiche. Daarnaast werden er uiteraard heel wat gidsen uitgegeven die… read more »

Jef Boerjan en de militaire loting

Ouderen hebben de militieloting gekend, waar bij jongemannen van 19- 20 jaar door lottrekking aangeduid werden om gedurende drie jaar soldaat te zijn. Het is klaarblijkelijk dat niemand daar gelukkig mee was. Immers, er waren veel arme mensen, waarvan de zoon kostwinner was. Op een bepaal de dag moest de opgeroepene zich melden op een… read more »

IJslandvaarders van Westende en Lombardsijde

Pol Corteel, de laatste IJslandvaarder uit Westende voer acht keer mee naar IJsland. Hij voer nog naar het geheimzinnige eiland op een bootje met zeilen en masten die soms door de stormen afgeknakt werden alsof het luciferstokjes waren. Zes maanden waren ze weg van huis en als ze terug thuiskwamen met de kabeljauw die ze… read more »

Hoveniers van Lombardsijde

Hoe lang nog zal Lombardsijde vooral bekend blijven als dorp van de hoveniers? De teloorgang ging zowat parallel met de opgang van het sociaal toerisme, na de tweede wereldoorlog. Nog in 1981 werd een elf hectare groot terrein, begrensd tussen de Bassevillestraat, Polderdreef, Elisabethlaan en Zeelaan ingericht als kampeer- en recreatiedomein. Voorheen was deze volledige… read more »

Spermaliehoeve en het begin van hoevetoerisme

Ruim dertig jaar geleden is voor het eerst een vorm van vakantie op de boerderij begonnen. In de jaren zestig van vorige eeuw kregen we jaarlijks op onze boerderij te Sint- Pieters-Kapelle in de meimaand het bezoek van een schoolbus uit Mechelen. De uitleg over het bedrijf, de dieren en vooral de paarden boeide de… read more »

Georges Rodts

Toen op één januari 1977 Middelkerke uitbreidde tot de fusiegemeente Middelkerke tekenden vele kleine gemeenten, bij deze laatste  gemeentefusie, hun doodsvonnis. België werd gereduceerd tot 596 gemeentes,  bepaald door de wet van 30 december 1975. Ook voor Leffinge luidde toen de  doodsklok en het werd na honderden jaren zelfstandigheid een deel van Middelkerke. De laatste… read more »

Fernand Bourlet

In 1906 verscheen bij de “Impremerie Centrale” – Albert Bouchery- te Oostende, het boek “Notre Mer du Nord” van de auteur Fernand Bourlet. Op de bladzijden 240 en 241 van de 300 blz. tellende gedichtenbundel beschreven in het Frans, staat een gedicht gewijd aan Leffinge : “LEFFINGUE” (paysage). Deze bombastisch geschreven gedichten (ruim 180) moeten… read more »

William Drory, de eerste gevallen verzetsheld

18 november 1940, ons land is sinds zes maanden bezet. Na de verschrikkingen van de luchtbombardementen van mei 1940 en de ontruiming van het Britse leger te Duinkerke(1), is voor ons de strijd beslecht. Er heerst een soort van gelatenheid. Onze krijgsgevangenen keren geleidelijk terug uit Duitsland. We krijgen treurig nieuws over hen die gesneuveld… read more »

De laatste 3 IJslandvaarders

In 1954 werd door de lokale Davidsfondsafdeling hulde gebracht aan de nog drie overblijvende IJslandvaarders van Westende en Lombardsijde: Pol Corteel, Theofiel Vanelverdinghe en Karel Vandevoorde. Pol Corteel “Ik ben geboortig van Oostduinkerke”, verklaart Pol, die 57 jaar woonde in het nu gerestaureerde ‘Iselandia’, op de hoek van de Lombardsijdelaan en de Hovenierstraat. “Geen enkele… read more »

Sidebar