Welcome to Heemkring Graningate Middelkerke

Pater Joris Aimo Hosten

Sinds enkele jaren schreef pater Joris Hosten zeer regelmatig een bijdrage voor ons tijdschrift. Het zijn boeiende biografieën van Leffingse missionarissen. Zijn sappig taalgebruik maakte zijn artikels nog boeiender, maar vooral diepmenselijk. Ons eerste telefonisch contact zal nog lang in mijn geheugen blijven. Hij vroeg mij of hij mocht vertellen over de oude Leffingse missionarissen…. read more »

Paulyne, de toveresse van Mannekensvere (1612)

Een twintigtal jaren geleden liet Dirk Vermeersch in zijn bijdrage in Graningate over de Nieuwpoortse heks Jeanne Panne al uitschijnen dat er ook wel eens in Middelkerke tovenaars en tovenaressen aan het werk geweest moeten zijn. (1)Bovenvernoemde auteur had blijkbaar ook ‘visionaire krachten’, want enkele klachten over een boerin van Mannekensvere i.v.m. toverij kwamen nu… read more »

Piloten Coppens, De Montigny en Jamar

Reeds van in de 18de eeuw wordt er gewag gemaakt van het gebruik van ballons ter waarneming van de vijandelijke troepenbewegingen en om het vuur van de artillerie te leiden. Het is er dus niet vreemd aan dat tijdens de Eerste Wereldoorlog aan beide kanten van het front ballons worden ingezet. Zo hebben de Belgen… read more »

Prins Karel

Prins Karel Théodore Henri Antoine Meinrad van België droeg de titel van Graaf van Vlaanderen. Titel, waarop hij trots was. Omdat hij overtuigd was dat een graaf tussen zijn volk moet resideren, koos hij voor Raversijde, een gehucht van Middelkerke. Bovendien was hij op die manier veel onafhankelijker van zijn familie, want zijn domein in… read more »

Roger Pieters

Roger Pieters werd geboren in Halle op 14 oktober 1922. Hij woont in de Weststraat 80 in Westende. Al vroeg week de familie (vader was rijkswachter) uit naar West­ Vlaanderen. Roger Pieters studeerde aan de Rijksnormaalschool in Blankenberge en werd in 1946 onderwijzer aan de Rijksmiddelbare school van Nieuwpoort. Eerste publicaties Publiceren was er in… read more »

Zuster Maria-Magda Alma Hosten

Zij werd geboren te Leffinge op 16 september 1909, als derde kind en tweede  dochter van het echtpaar Jozef Hosten – Eugenie Devriendt. Na haar werden er in het gezin nog zes kinderen geboren, negen dus in totaal, waarvan er acht  volwassen werden en eentje stierf aan de “mazelen”, als baby van dertien maand. In… read more »

Louis Jannes

Eens was Middelkerke een echte “notendop”. Kort na de Tweede Wereldoorlog was het in de winter een klein kustdorpje met veel kenmerken van de omliggende polderdorpen. In de zomer veranderde Middelkerke gedurende een drietal maand in een bezig kuststadje. Alle Middelkerkenaren veranderden dan van rustige dorpsbewoners in bedrijvige handelaren, verhuurders, dienstverleners; ze veranderden zelfs van… read more »

Leffingse priesters

De vroegere benaming Latfinga (Latfve of Letfve of Litfve is een Fries getinte  voornaam van de eerste uitbater; -inge betekent ‘weide(n)’ ); het latere Leffinge met  patroniem O.L.Vrouw werd vermoedelijk opgeicht omstreeks 800. De eerste  vermelding in een pauselijke bulle dateert van 988.   1 Joannes 1330-1331 2 Andreas 1330-1331 3 De Vos Jan 1391-1410… read more »

Leffingse geitenkwekers na WO I

Kort na de eeuwwende 1900 kwamen de mensen, mede door de opkomst van de uiteraard sociaalbewogen socialistische partij, tot het besef dat de werkende mensen ook wel recht hadden op een menswaardig bestaan. Geleidelijk aan verbeterden de werkomstandigheden door betere reglementering van de werkuren: in 1909 werd de arbeidsduur beperkt tot 9 uur per dag;… read more »

Familie Coopman, kolenhandelaars

De Heidestraat, aan ’t uiteinde van Westende, met uitzicht, richting Slijpe, over de weidse vlakte, onderbroken door de massieve bunkers van de “Bamburg batterij”(1). Aan de overkant van de straat, een door een troep vredig grazende ezels bewoonde weide, die je met luid “i.a” begroeten. Een wat ouder huis, een oprit, een hangar met daarachter een… read more »

Sidebar