Naam en logo

Over de naam Graningate en het logo van de heemkring

Met de afzetting van de Amerikaanse president heeft de heemkring niets gemeen, enkel de uitgangen van deze beide woorden. En ook tussen de stamwoorden bestaat enig verband, aangezien het Graningategeleed een water, lees een beekje, is, dat de grens trekt tussen Westende, Slijpe, Middelkerke, Wilskerke en Leffinge.

Graningate

Dit beekje is een overblijfsel van de kreek die in de vroege Middeleeuwen het waddeneiland Ter Streep (Testerep) van het vasteland scheidde.

Het is beter gekend als het ‘Leitje’, waarop velen van ons nog geschaatst hebben.

In 1974 werd dit geleed gedeeltelijk overdekt, vanwege de hinderlijke reuk van het gesticht Eymard (Wilskerke) tot aan de gemeentelijke werven (Molenstraat, Middelkerke).

Logo Graningate

Op ons logo zie je op de achtergrond het Graningategeleed dat zich door de polders voortkronkelt. Op de voorgrond een garnaal met negen schubben, de negen deelgemeenten van Middelkerke, dat het schild van de oude gemeente Middelkerke omsluit. En rechts staat een lisdodde, symbool van het landelijke gedeelte van Middelkerke , welke men o.a. kan vinden nabij de Spermaliehoeve.

Dit logo werd ontworpen door kunstschilder Gerard Finaut, medestichter van de heemkring.

Bewaren

Bewaren

Sidebar