Personen en groepen

Hoveniers van Lombardsijde

Hoe lang nog zal Lombardsijde vooral bekend blijven als dorp van de hoveniers? De teloorgang ging zowat parallel met de opgang van het sociaal toerisme, na de tweede wereldoorlog. Nog in 1981 werd een elf hectare groot terrein, begrensd tussen de Bassevillestraat, Polderdreef, Elisabethlaan en Zeelaan ingericht als kampeer- en recreatiedomein. Voorheen was deze volledige… read more »

Georges Rodts

Toen op één januari 1977 Middelkerke uitbreidde tot de fusiegemeente Middelkerke tekenden vele kleine gemeenten, bij deze laatste  gemeentefusie, hun doodsvonnis. België werd gereduceerd tot 596 gemeentes,  bepaald door de wet van 30 december 1975. Ook voor Leffinge luidde toen de  doodsklok en het werd na honderden jaren zelfstandigheid een deel van Middelkerke. De laatste… read more »

Fernand Bourlet

In 1906 verscheen bij de “Impremerie Centrale” – Albert Bouchery- te Oostende, het boek “Notre Mer du Nord” van de auteur Fernand Bourlet. Op de bladzijden 240 en 241 van de 300 blz. tellende gedichtenbundel beschreven in het Frans, staat een gedicht gewijd aan Leffinge : “LEFFINGUE” (paysage). Deze bombastisch geschreven gedichten (ruim 180) moeten… read more »

William Drory, de eerste gevallen verzetsheld

18 november 1940, ons land is sinds zes maanden bezet. Na de verschrikkingen van de luchtbombardementen van mei 1940 en de ontruiming van het Britse leger te Duinkerke(1), is voor ons de strijd beslecht. Er heerst een soort van gelatenheid. Onze krijgsgevangenen keren geleidelijk terug uit Duitsland. We krijgen treurig nieuws over hen die gesneuveld… read more »

De laatste 3 IJslandvaarders

In 1954 werd door de lokale Davidsfondsafdeling hulde gebracht aan de nog drie overblijvende IJslandvaarders van Westende en Lombardsijde: Pol Corteel, Theofiel Vanelverdinghe en Karel Vandevoorde. Pol Corteel “Ik ben geboortig van Oostduinkerke”, verklaart Pol, die 57 jaar woonde in het nu gerestaureerde ‘Iselandia’, op de hoek van de Lombardsijdelaan en de Hovenierstraat. “Geen enkele… read more »

De broers Devriendt

Die twee Broeders en broers vormden een zo innig broederpaar dat het bijna een belediging voor hen zou zijn ze van mekaar te scheiden. Ze waren zonen van Laurent Devriendt-Vanhoeteghem, die een broer was van mijn grootvader langs moederszijde, Philip Jacob (in de wandeling Pieter) Devriendt-Faict, en dus  kozijnen van mijn moeder Eugenie Devriendt (echtgenote… read more »

Commandant Réné Mouchotte

” ’t Mouchotteplein! ” Iedere bewoner van Middelkerke kent dat toch, maar vraag niet vanwaar die naam komt; velen kunnen gewoon niet antwoorden. Hier en daar is toch eentje die weet dat het “die Franse vlieger is die tijdens de oorlog te Middelkerke op het strand gevonden werd, maar wie was hij wel ?”  … read more »

Clement Dekien

Clement Dekien zag het levenslicht op 4 oktober 1923. Moeder Maria Snelders was afkomstig uit het Antwerpse, vader Henri was van Raversijde. Met zijn 2 broers,  Armand en Louis en 2 zussen, Henriëtte en Josepha woonde hij als kind in een conciërgehuisje in de Duinenweg, achter de Zeedijkvilla’s. Vader was de huisbewaarder van “Villa Rose”…. read more »

Brandweerkorps Leffinge 1912-1918

In 1902 overweegt de Leffingse gemeenteraad om een brandweerkorps op te richten. Na overleg wordt beslist bij het huis Beduwé in Luik brandweermateriaal aan te kopen. Voor een bedrag van 2.500 bef kopen ze een brandspuit met pomp op een klein voertuig met veren geplaatst en 250 meter spuitslangen. Een brand op de boerderij Mechelhof… read more »

Albert De Jonghe

Ons ligt nog vers in het geheugen het overlijden van de laatste uit dat oersterke ras van ‘coureurs’, die in barslechte omstandigheden de Europese grint- en bobbelwegen doorkruisten. Meubelmaker wordt renner Berten Dejonghe was een geboren en getogen Middelkerkenaars, schrijnwerker van beroep, doch door de koerslust gegrepen van toen hij zestien was. In 1913, toen… read more »

Sidebar