Personen en groepen

Roger Pieters

Roger Pieters werd geboren in Halle op 14 oktober 1922. Hij woont in de Weststraat 80 in Westende. Al vroeg week de familie (vader was rijkswachter) uit naar West­ Vlaanderen. Roger Pieters studeerde aan de Rijksnormaalschool in Blankenberge en werd in 1946 onderwijzer aan de Rijksmiddelbare school van Nieuwpoort. Eerste publicaties Publiceren was er in… read more »

Zuster Maria-Magda Alma Hosten

Zij werd geboren te Leffinge op 16 september 1909, als derde kind en tweede  dochter van het echtpaar Jozef Hosten – Eugenie Devriendt. Na haar werden er in het gezin nog zes kinderen geboren, negen dus in totaal, waarvan er acht  volwassen werden en eentje stierf aan de “mazelen”, als baby van dertien maand. In… read more »

Louis Jannes

Eens was Middelkerke een echte “notendop”. Kort na de Tweede Wereldoorlog was het in de winter een klein kustdorpje met veel kenmerken van de omliggende polderdorpen. In de zomer veranderde Middelkerke gedurende een drietal maand in een bezig kuststadje. Alle Middelkerkenaren veranderden dan van rustige dorpsbewoners in bedrijvige handelaren, verhuurders, dienstverleners; ze veranderden zelfs van… read more »

Leffingse priesters

De vroegere benaming Latfinga (Latfve of Letfve of Litfve is een Fries getinte  voornaam van de eerste uitbater; -inge betekent ‘weide(n)’ ); het latere Leffinge met  patroniem O.L.Vrouw werd vermoedelijk opgeicht omstreeks 800. De eerste  vermelding in een pauselijke bulle dateert van 988.   1 Joannes 1330-1331 2 Andreas 1330-1331 3 De Vos Jan 1391-1410… read more »

Leffingse geitenkwekers na WO I

Kort na de eeuwwende 1900 kwamen de mensen, mede door de opkomst van de uiteraard sociaalbewogen socialistische partij, tot het besef dat de werkende mensen ook wel recht hadden op een menswaardig bestaan. Geleidelijk aan verbeterden de werkomstandigheden door betere reglementering van de werkuren: in 1909 werd de arbeidsduur beperkt tot 9 uur per dag;… read more »

Familie Coopman, kolenhandelaars

De Heidestraat, aan ’t uiteinde van Westende, met uitzicht, richting Slijpe, over de weidse vlakte, onderbroken door de massieve bunkers van de “Bamburg batterij”(1). Aan de overkant van de straat, een door een troep vredig grazende ezels bewoonde weide, die je met luid “i.a” begroeten. Een wat ouder huis, een oprit, een hangar met daarachter een… read more »

Ko Deputter

De persoon hierboven afgebeeld, was mijn oom. Hij was de echtgenoot van tante Roze, moeders jongste zuster, geboren te Middelkerke op 29 mei 1862, en is er overleden op 8 maart 1946. Tante Roze was voordien al overleden. Hij was een brave man, zou geen vlieg kwaad gedaan hebben, maar van karakter was hij een… read more »

Jos Ingeghelram en de Gids der Badgasten

Het toerisme groeide in de twintigste eeuw vrij snel uit tot een algemeen aanvaard patroon en dat werd zo een belangrijk economisch product. Om dat te  slijten, heb je uiteraard publiciteit nodig en de meest bekende vorm van toeristische publiciteit is zonder enige twijfel de affiche. Daarnaast werden er uiteraard heel wat gidsen uitgegeven die… read more »

Jef Boerjan en de militaire loting

Ouderen hebben de militieloting gekend, waar bij jongemannen van 19- 20 jaar door lottrekking aangeduid werden om gedurende drie jaar soldaat te zijn. Het is klaarblijkelijk dat niemand daar gelukkig mee was. Immers, er waren veel arme mensen, waarvan de zoon kostwinner was. Op een bepaal de dag moest de opgeroepene zich melden op een… read more »

IJslandvaarders van Westende en Lombardsijde

Pol Corteel, de laatste IJslandvaarder uit Westende voer acht keer mee naar IJsland. Hij voer nog naar het geheimzinnige eiland op een bootje met zeilen en masten die soms door de stormen afgeknakt werden alsof het luciferstokjes waren. Zes maanden waren ze weg van huis en als ze terug thuiskwamen met de kabeljauw die ze… read more »

Sidebar