Gebeurtenissen

De tram van Leffinge

Tot zowat 35 à 40 jaar geleden waren personenauto’s niet zo veelvuldig op de baan als nu. Zoals er nu niet al te veel gezinnen meer zijn zonder auto, waren ze ook niet al te talrijk, mensen mét auto. Mijn grootouders van vaders zijde, Oscar Maes en Servie Claeijs woonden aan de Papegaaistraat waar nu… read more »

1960 Doop van een nieuwe brandweerwagen

Het Middelkerkse brandweerkorps werd in 1960 verrijkt met een nieuwe brandweerwagen. Dat was een gebeurtenis waaraan de nodige ruchtbaarheid besteed werd met een kerkelijk en burgerlijk gedeelte. Bij de ontvangstname van de nieuwe brandweerauto hoorde ook een kerkelijke dienst. De eigenlijke wijdingsplechtigheid door de pastoor. De rol van de meter wordt vervuld door Madeleine Depoorter,… read more »

1926 nachtelijke verlichting in Leffinge

Voor de verlichting met elektriciteit te lande algemeen was, stak men bij valavond de lantaarns aan zodat er toch een minimum aan verlichting was in de straten van het dorp. Als je verder leest waar er allemaal een lantaarn aan de muur gevestigd was, dan kun je je niet van de indruk ontdoen dat het… read more »

1920 Bouwovertreding in Westende

De wederbouw van de kust na de Eerste Wereldoorlog werd toevertrouwd aan het hoogcommissariaat voor de wederopbouw van de Kuststreek. Deze instelling verleende ondermeer de bouwvergunningen in plaats van de gemeentebesturen van de getroffen gemeenten.De hoogcommissaris voor de wederopbouw was aanvankelijk de Gentenaar Emile Coppieters, aannemer van openbare werken, onder andere van werken in de… read more »

1914 De inval van de Duitsers in Mannekensvere

In “De Duinengalm”, een weekblad over de Belgische  Kust, verscheen vanaf  jaargang 1920 wekelijks een bijdrage  over de inval van de Duitsers in onze streek. Het relaas is levendig  en sappig geschreven, een samenvatting ervan maken zou de  sfeer teniet doen. Het verhaalt over de angst van de eerste contacten  met de bezetter, de vlucht,… read more »

1853 De eerste telegraafkabel naar België

We lezen voor “Graningate” in “THE ILLUSTRATED LONDON NEWS”(1) van 14 mei 1853 hoe de gewaagde onderneming, met een onderzeese telegrafische kabel Groot-Brittannië met het Europese vasteland verbindt vanaf “St.Margaret’s, South Foreland” (5 km ten noorden van Dover) tot ons eigen Middelkerke, succesvol voltooid werd op 6 mei 1853 om twintig minuten voor 13 uur…. read more »

1677 Plunderende en moorddadige soldaten in Wilskerke

Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw behoorden de Middelkerkse dorpen tot de Spaanse Nederlanden. De plaatselijke bevolking had te lijden onder de aanwezigheid van de Spaanse troepen. In diverse bijdragen in Graningate beschreef Jean-Marie Barra uitvoerig de ellendige leefomstandigheden in de 17de  eeuw.(1) Situering Vanaf 1672 ontketende de Franse koning Lodewijk XIV een… read more »

1670 Tragisch ongeval in Schore

Op woensdag 18 juni 1670 werd de dorpskern van Schore plotseling opgeschrikt door het noodlottige ongeval van Pieter Du Prez. De 10-jarige jongen kwam terecht onder de benen van een paard en stierf aan de opgelopen verwondingen. Aan de hand van twee ooggetuigenverklaringen en een medisch rapport kunnen we de omstandigheden van deze dramatische gebeurtenis… read more »

Sidebar