Café De Schulle

“Bij Gilberte
In de Schulle
Grote en vulle”

Op zaterdag 1 april 1933 werd op de Nieuwpoortsesteenweg 302 te Raversijde – Middelkerke een nieuw café geopend: “In de Schulle”. Eigenaar van het gebouw was Gustaaf Blondeel. Voorheen was het pand in gebruik van de spekkenmarchand en marktkramer BERNARD HOORNAERT, bijgenaamd TJUTTEN de spekkenbakker. De garage, waarin de spekken en snoep opgeslagen waren, werd toegebouwd met een thans nog bestaand venster van de huidige uitbating.

 

Als de garagepoort openstond werd er door Oscar TRATSAERT, Jules D’HULSTER en Maria DENOLF somtijds een niet aangekondigd bezoek gebracht tot graties  lust van hun smaak. Een spekke in de winkel kostte toen één duit.

De nieuwe estaminet werd geopend door MARGUERITE VANGHELUWE, echtgenote van GUSTAAF CORVELEYN (1) in de volksmond MEE en PEE genoemd. Pee die werkzaam was bij aannemer Vanhuele te Oostende gaf zijn werk op, om mee te helpen, want Mee deed ook vishandel en was in de voormiddag niet veel thuis.

Clienteel van de Schulle

Het clienteel bestond niet alleen uit Transvalenaren en Middelkerkenaren maar ook uit tuinders en hoveniers van Lombardsijde, Westende en Crocodille die terugkeerden van de Oostendse markten of veiling. Het vervoer gebeurde met een met een zeil overtrokken tramkar en bespannen met een paard en ook
soms met een muilezel. Ze waren soms van 2 uur ’s morgens op weg en konden op de terugreis wel een hartversterker gebruiken.

Meestal waren de hoveniers in slaaptoestand en de paarden vervolgden blindelings en automatisch hun weg naar Oostende. Grappenmakers van de  Steenbakkerij gelegen aan de Heirweg te Middelkerke draaiden somtijds de paarden terug richting Lombardsijde – zonderdat de hoveniers in lethargie iets gewaar werden – waardoor ze vol verbazing terug thuis belandden in plaats van in Oostende.

De prijs van 1 export was toen 1 à 1,1 fr. Iedere maandag was er één pint gratis en natuurlijk volle bak. Toen stonden 20 à 30 fietsen voor De Schulle. Vooral van Middelkerkenaren die in Oostende werkten. Met een goed gezouten totje smaakte het bier nog beter!

Na de Tweede Wereldoorlog

In 1949 werd de zaak overgenomen door Berten en Marie-José Mylle tot 1958, waarna Robert VERBEKE tot einde 1963 de café openhielden. Op 1 februari 1964 werd Gilberte SMISSAERT, echtgenote van Remi KIMPE, de bazin van de De Schulle. Het werd een bloeiende café. Ondertussen was in 1970 Raversijde gefusioneerd met Oostende (2) waardoor het huisnummer 933 is geworden. Het is al langer geweten dan vandaag dat De Schulle tot ver buiten de regio  bekend is. Was ene Jean-Marie PFAFF er niet een geregelde gast?

Sidebar